INŠTITUT LILA

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE

“Torej, kakršenkoli naj že bo sistem izobraževanja, biti mora dovolj gibljiv, da ga moremo prilagoditi spremenljivim potrebam velike raznolikosti učencev. Usmerjen mora biti k otroku, ne k učitelju. Če želi učitelj neko določeno informacijo deliti z učenci, oni pa niso pripravljeni, da bi jo sprejeli, je njegova prva naloga, da jih nanjo pripravi, ali pa se osredotoči na učenje stvari, za katere ve, da so se jih učenci pripravljeni naučiti.”

– J. Donald Walters, avtor knjige Education for Life


NAŠE POSLANSTVO

Naše poslanstvo je soustvarjanje okolja za celostni razvoj otrok in odraslih ter omogočiti posamezniku, da odkriva sebe in svet, razvija svoje notranje potenciale in veščine za življenje.

LILA VIZIJA

DODATNA PREDMETA

Poleg klasičnih predmetov imamo še predmeta Osebni razvoj ter Razumevanje drugih in sodelovanje.

PREBERI VEČ
+0
+0

ORODJA ZRELOSTI

Za doseg zrelosti je pomembno, da otrok razvije telo, čustva, voljo in um.

PREBERI VEČ

UČENJE V TOKU

Poteka v štirih fazah: vzpostavitev navdušujoče klime v razredu, usmeritev energije v pozornost, neposredno izkustvo, delitev izkušenj

PREBERI VEČ

OCENJEVANJE

Glavno vodilo je, da učenec v dani situaciji naredi največ, kar zmore, kar učitelj vrednoti glede na otrokovo motiviranost in vloženo energijo.

PREBERI VEČ