VZGOJA ZA ŽIVLJENJE
ŠOLA LILA

Otroke učimo umetnosti življenja in sodelovanja,
vzporedno pa jim predajamo tudi znanja iz tradicionalnih predmetov.

– J. Donald Walters, avtor knjige Education for Life


NAŠE POSLANSTVO

Naše poslanstvo je soustvarjanje okolja za celostni razvoj otrok in odraslih ter omogočiti posamezniku, da odkriva sebe in svet, razvija svoje notranje potenciale in veščine za življenje.

LILA VIZIJA

POSEBNA PREDMETA

Poleg klasičnih predmetov imamo še predmeta Osebni razvoj ter Razumevanje drugih in sodelovanje.

PREBERI VEČ
+0
+0

ORODJA ZRELOSTI

Za doseg zrelosti je pomembno, da otrok razvije telo, čustva, voljo in um.

PREBERI VEČ

UČENJE V TOKU

Poteka v štirih fazah: vzpostavitev navdušujoče klime v razredu, usmeritev energije v pozornost, neposredno izkustvo, delitev izkušenj

PREBERI VEČ

OCENJEVANJE

Glavno vodilo je, da učenec v dani situaciji naredi največ, kar zmore, kar učitelj vrednoti glede na otrokovo motiviranost in vloženo energijo.

PREBERI VEČ