Čajanka z Avati

Ob vsej zahtevnosti ter predanosti mentorskega poslanstva današnjim otrokom ali mladim vas Lila enkrat mesečno vabi na čajanko medsebojne podpore. Temelj podpore po načelih Vzgoje za življenje je častno (spoštljivo ter zaupno) okolje prav takšnih ljudi. Vsako 3. sredo v mesecu ste od 17.30 do 19.00 dobrodošli na čas druženja in dvig lastnih notranjih moči z vodilom: “izmenjava življenjsko-produktivnih izkušenj usmerjanja otrokove ali mladostnikove energije«.

Poteka v sprostilnici (kabinetu) Lile na Langusovi 8 v Ljubljani. Pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi. Po dogovoru se izvaja tudi na drugih lokacijah (knjižnica, vrtec, OŠ…). Kadar s Čajanko gostujemo, se za povratno pot iz sedeža inštituta do lokacije izvedbe ovrednotijo tudi potni stroški.

Vodi in zbira prijave:

Avati Grabeljšek
avati@sola-lila.si
040 788 660

Vrednost skupinskega srečanja, Lila čajanke, je 10 EUR na udeleženca.

Kotizacijo zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22
Inštitut Lila, Češnjica pri Kropi 16, 4244 Podnart

Navedite namen: ČAJANKA Z AVATI

Rok za plačilo je dan pred izvedbo programa.