Izhodišča

Šolsko, vrtčevsko in družinsko sobivanje ter soudejanjanje po načelih VZGOJE ZA ŽIVLJENJE je naravni način, ki ob uresničevanju čuječnosti (zavestnega delovanja) tako odraslemu kot otroku omogoča stalno višanje lastnih telesnih, čustvenih, umskih ter duhovnih sposobnosti.

NAČELO ZAVEDANJA

Stremimo k najvišjemu nivoju zavedanja, v katerem delujemo v skupno dobro na osebnostnem in družbenem nivoju, imamo pregled nad celotno situacijo ter smo usmerjeni k delovanju z mislijo na izid, ki presega osebne interese.

Učitelji in vodstvo šol sebe in učence zavestno vodijo od nižjih zavestnih stanj k višjim, pri čemer kot pomagalo uporabljajo shemo lijaka. Postopno, ko učenci višajo svoje zavedanje, tudi oni postajajo mentorji v tem procesu.

Ko smo v tem stanju zavedanja, imamo vse več energije, miru ter notranje stabilnosti. To posamezniku in skupini omogoča produktivno sodelovanje in učinkovito nadgradnjo znanj in spretnosti ter voljo za nadaljnje udejstvovanje.

UDEJANJANJE NAČELA

  • domači, vrtčevski ali šolski dnevni ritem z nekaj vmesnih sproščujočih rutin ter čimbolj sproščenimi prehodi med dejavnostmi (npr. umirjena menjava lokacije, s hopsanjem ali s pesmijo);
  • bivati ter se uravnoteženo razvijati tako v naravnih kot v strokovnih okoljih;
  • celostna metodika dela (individualnega ter skupinskega), preko katere sta enakovredno upoštevana tako oseba kot vsebina;
  • kritično prijateljevanje ter mentorstvo otrok in odraslega in njuno enakovredno vplivanje na potek ali vsebino programa;
  • proces prehrane poteka v tišini ali umirjenem tišjem sporazumevanju, zato uporabljamo tudi več znakovne (nebesedne) komunikacije in pesmi;
  • otroci so vključeni v gospodinjska in ostala opravila (npr. priprava hrane in način postavitve pripomočkov za obrok ali dejavnost);
  • otrok lahko z odraslim spregovori o vseh izzivih/ovirah (spoštljivo izrazi vse, kar ga moti in ob pomoči ustvari ustrezno rešitev).