Vpogledi vase

Tema posameznega svetovanja se oblikuje ob vaši prijavi, saj takrat navedete tudi osrednji razlog vašega zanimanja oz. vrsto izziva. Svetovanje po načelih Vzgoje za življenje poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema vzgojno-izobraževalne in osebno-razvojne vsebine. Udeleženec VZŽ svetovanj za odrasle: ravnatelj, učitelj ali vzgojitelj (pedagoška izobrazba ni nujna), svetovalni delavec, spremljevalec, starš, mladostnik nad 16 let, izvajalec otroških srečanj/tečajev/taborov na raziskovalen način torej sočasno raziskuje in nadgrajuje tako svoje spretnosti kot svojo osebnost. Svetovanja izvajamo na individualen/osebni način, terminsko in lokacijsko po dogovoru oz. na OŠ Lila (Langusova 8 v Ljubljani).

Svetovanje vodijo:

Jasna Grabeljšek Skočir (za mlade nad 16 let in zaposlene v vzgojno-izobraževalnih organizacijah)
jasna@sola-lila.si
040 187 806

Tina Rutar Leban (za starše)
tina@sola-lila.si
041 430 411

Zarja Brumen Žarn (za svetovalne delavce ter spremljevalce)
zarja@sola-lila.si
040 564 822

Prispevek zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22
Inštitut Lila, Clevelandska ul. 25, 1000 Ljubljana

Vrednost ure svetovanja:
ena ura: 30 eur
dve uri: 70 eur
(študenti in brezposelni imajo 50% popust)

Navedite namen: SVETOVANJE ODRASLIH

Rok za plačilo je en dan pred svetovanjem. Najdaljši temin znaša dve uri.