O inštitutu

Inštitut je ustanovitelj zasebnih osnovnih šol in varstev predšolskih otrok na vseh lokacijah v Sloveniji. Inštitut ima direktorja ter svet zavoda, ki je upravni organ inštituta.

Svet Inštituta Lila strokovno in razvojno supervizira vsem vzgojno-izobraževalnim enotam Lile po Sloveniji (po dogovoru tudi širše), hospitira v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vzgoje za življenje po svetu, sodeluje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi slovenskimi ter tujimi organizacijami z namenom dviga kvalitete posameznih šolskih ter vrtčevskih enot Lile, vodi VZŽ mednarodno priznana izobraževanja za učitelje, vzgojitelje ter starše. Ustvarja literaturo ter ostalo uporabno gradivo razvojnega poučevanja ter osebnega spremljanja otrok ter odraslih, organizira dogodke za javnost: tečaje, okrogle mize, izobraževalna srečanja, itd., se dnevno spiritualno povezuje v svetlobno mrežo celotnega sveta, enosti.

SVET INŠTITUTA

Gašper Kemperle
vodenje

Bhakti Lučovnik
mentorstvo učiteljem

Tina Rutar Leban
psihologija

Renata Babič
mednarodno povezovanje

Avati Grabeljšek
razvoj

Kristijan Crnica
umetnost

Petra Cankar
predšolska vzgoja

Eki Schweiger
PR in založba

Mojca Šimer
OŠ Lila Obala

Katja Čelič
OŠ Lila Novo mesto