O inštitutu

Inštitut je ustanovitelj zasebnih osnovnih šol in varstev predšolskih otrok na vseh lokacijah v Sloveniji. Inštitut ima direktorja ter svet zavoda, ki je upravni organ inštituta.

Svet Inštituta Lila strokovno in razvojno supervizira vsem vzgojno-izobraževalnim enotam Lile po Sloveniji (po dogovoru tudi širše), hospitira v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vzgoje za življenje po svetu, sodeluje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi slovenskimi ter tujimi organizacijami z namenom dviga kvalitete posameznih šolskih ter vrtčevskih enot Lile, vodi VZŽ mednarodno priznana izobraževanja za učitelje, vzgojitelje ter starše. Ustvarja literaturo ter ostalo uporabno gradivo razvojnega poučevanja ter osebnega spremljanja otrok ter odraslih, organizira dogodke za javnost: tečaje, okrogle mize, izobraževalna srečanja, itd., se dnevno spiritualno povezuje v svetlobno mrežo celotnega sveta, enosti.

SVET INŠTITUTA

Gašper Kemperle
predsednik sveta

Bhakti Lučovnik
prehrana, vodja OE Ljubljana

Katja Čelič
mediacija, vodja OE Lila Novo mesto

Mojca Šimer
vodja OE Lila Obala

Avati Grabeljšek
supervizor razvoja

Rebeka Vidic
povezovanje Lila enot

Renata Babič
mednarodno povezovanje

Kristijan Crnica
umetnost

Tina Rutar Leban
bolniška

Ella Pirnovar
program predšolske vzgoje

Tala Bevk
izobraževanje odraslih

Eki Schweiger
PR in založba