Vpis

POSTOPEK VPISA v 1. razred


S postopkom vpisa začnemo jeseni eno leto pred vstopom v 1. razred. V tem času organiziramo več srečanj za družine (starše in otroke). Srečanja so namenjena spoznavanju načel Vzgoje za življenje (VZŽ) in delovanja šole, ob tem pa staršem priporočamo, da se preko dostopne literature oziroma preko VZŽ izobraževanja že predhodno seznanijo z načeli VZŽ. Vpisni postopek se začne s prijavo na 1. srečanje.

Vpisni postopek za vpis v prvi razred za šolsko leto 2020/2021 se je začel 17. 10. 2019. Zaradi velikega števila prijavljenih družin, v skupino družin, ki so v postopku za vpis, žal ne sprejemamo več novih družin.

Postopek: 

–  17.10. 2019 ob 17h: predstavitev OŠ Lila
–  21.11. 2019 ob 17h: principi Vzgoje za življene
–  december 2019: novoletno druženje cele šole
– 16.1.2020 ob 17h: principi Vzgoje za življenje
– januar/februar 2020: individualni razgovor z družinami
– marec 2020: podpis pogodbe
– 12.3.2020 ob 17h: srečanje bodočih prvošolcev
– april/maj 2020: obisk učiteljev na domu bodočin prvošolcev
– junij 2020: zaključno druženje cele šole

Literatura: Zbrani in sočutni otroci, Calm and Compassionate Children, Vzgoja za življenje, Education for Life, Art of Joyful Education, For Goodness’s sake, Sharing Nature with Children, The Sky and Earth touched me, Program OŠ Lila, VZŽ izobraževanje. 

V primeru, da je za vpis zainteresiranih večje število družin kot imamo prostih mest, se vsi, ki smo v postopku vpisa prišli v stik z družinami, skupaj odločimo, katere učence vpišemo.

Kriteriji za sprejem otroka:
– V koledarskem letu, v katerem se otrok vpisuje v 1. razred, dopolni 6 let.
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta.
– Pričakovanja staršev do šole so skladna z zmogljivostmi šole in pričakovanja šole do staršev so skladna z zmogljivosti družine.
– Otrok se na srečanjih dobro počuti in sodeluje z ostalimi otroki in odraslimi.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodstvo šole.

POSTOPEK VPISA v višje razrede

1. Po e-pošti starši kontaktirajo vodjo šole ter preverijo, ali obstaja možnost priključitve otroka (prosto mesto v ustrezni starostni skupini).

2. Sledi individualni intervju s starši, na katerem si izmenjamo poglede in vrednote doma in v šoli. Cilj intervjuja je, da ugotovimo, ali se lahko načina življenja doma in v šoli podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.

3. Nato otrok obišče skupino, ki naj bi se ji pridružil, in sicer za daljši čas (vsaj 5 dni, pripočamo v strnjeni obliki; po potrebi lahko predlagamo več obiskov).

4. Sledi individualni pogovor z otrokom in individualni pogovor s starši.

5. V primeru sprejema se skupaj s starši odločimo, ali se bo otrok pridružil skupini med letom ali na začetku naslednjega šolskega leta in podpišemo pogodbo. Dogovorimo se tudi za obisk učitelja na domu.

Kriteriji za sprejem otroka:
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.
– Otrok se dobro počuti v skupini in skupina ob otroku zmore delovati produktivno.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodja šole na podlagi individualnih intervjujev s starši otrok, ki se želijo vpisati in imajo glede na predstavljene kriterije enake možnosti.