VZŽ najstniški klub

Vsebina najstniških srečanj se nanaša na njihov vsakdan in je predstavljena na zanimiv, zabaven, ustvarjalen in igriv način. Vsebine so izbrane iz vsakdanjega življenja in so najstnikom pogosto v pomoč glede sodelovanja s starši in učitelji. Občasno bomo imeli tudi posebne goste, ki bodo glede na izbrano in vnaprej določeno temo predstavili svoj poklic oz. hobi in s svojim obiskom na zanimiv in ustvarjalen način obogatili naša srečanja (npr. obisk scenaristke in režiserke, računalniškega programerja, odvetnice, ….).

Srečanja potekajo kot debatni (spoznavanje vsebine in vrednot), ustvarjalni (likovne in druge ročne spretnosti) in gledališki krožek (impro in kamišibaj gledališče), kjer vsak mladostnik lahko izrazi svoje mnenje, ima priložnost odigrati svojo vlogo, izdela svoj izdelek in postopoma postaja soustvarjalec prihodnjih srečanj. Srečanja potekajo z namenom pridobiti pozitivno izkušnjo iz vsakodnevnih doživljanj, spodbujajo procesa čutenja in vživljanja, samo izražanja in samoiniciativnosti ter medsebojnega sodelovanja, spodbujajo bralno in finančno pismenost (kako ravnati z denarjem) ter so v pomoč mladim pri kritičnem razmišljanju.

Knjižnica Rudnik (Tanja)
“Veselje, igra in ustvarjalnost”

Okvirne vsebine najstniških srečanj so:
– Telesna govorica živih bitij (o ljudeh preko igre vlog, o živalih preko psičke Maline)
– Kako nastane zgodba, pravljica – pripovedništvo (danes in včeraj).
– Spoznavanje lastnosti in čutenja živali (kako razumeti hišnega ljubljenčka)…
– Obljubljene dežele Slovencev (spoznavanje Avstralije, Amerike, Kanade,…).
– Družinski proračun in kako ravnam s svojim denarjem (finančna pismenost).
– Plečnikova Ljubljana.
– Kako nastane čokolada, sladoled,…
– Slovenske pripovedke v tujem jeziku (npr. v angleščini).
– Bogati/revni – sreče ne moreš kupiti z denarjem.
– Nasilje v šoli, med vrstniki, internet.
– Bonton pri mizi, v šoli, v družbi, na potovanju po različnih državah.
– Znani Slovenci (npr. France Prešeren, Ivan Hribar, Žiga Zois, Sunita Williams, …).
– Računalništvo.
– Druge teme, ki jih bodo predlagali mladi udeleženci in skladno z njihovim zanimanjem in interesom.

Starost otrok: od 10 do 16 let
Kdaj: 11.januar, 15. februar, 8. marec, 12. april, 17. maj od 17.00 do 18.30
Kje: Knjižnica Rudnik
Vstop prost.

OŠ Lila Ljubljana (Andreja)
“Spoznavam sebe, svet, okolje in vesolje”

Okvirne vsebine najstniških srečanj so:
– Skozi igro, konkretne dejavnosti ter različne tehnike sproščanja spoznavamo sebe in svet.
– Vzpostavljamo pristen stik sami s sabo. Ugotavljamo kakšne so naše želje, sposobnosti in kaj želimo postati, ko odrastemo.
– Spoznavali bomo različne poklice in raziskali kako postanemo to kar si želimo. Povabili bomo goste, ki nam bodo predstavili svoj poklic ter različne možnosti ustvarjanja. Razmišljali bomo ali lahko ustvarimo svoj lasten poklic.
– Olajšali si bomo učenje s spoznavanjem tehnik hitrega in lažjega učenja.
– Imeli bomo pravo finančno opismenjevanje. Pogovarjali se bomo o pomenu denarja, kako je nastal. Zakaj prihaja do revščine, o davkih, različnih valutah…
– Odkrivali bomo različne dežele, navade in običaje ter se v mislih odpravili v vesolje in odstirali njegove skrivnosti.
– Učili se bomo o temeljnih človekovih vrednotah katere bomo spoznavali skozi pravljice in legende ter življenjske zgodbe velikih osebnosti iz Slovenije in iz drugod po svetu: Nikola Tesla, Carl Jung, Njegoš…)
– Naučili se bomo opazovati sebe in druge, prisluhniti svojim notranjim vzgibom ter vživljanje v drugega. S tem bomo razvijali čustveno inteligenco in si poglobili naše razumevanje sveta.
– Kako si pridobim prijatelja je dragoceno znanje za življenje, ki ga bomo osvajali, da si bomo v življenju lahko ustvarili prijazno okolje.
– Veliko bomo tudi ustvarjali. Pripravili bomo lastno lutkovno ali gledališko predstavo in naredili lutke. Iz das mase bomo izdelovali denar, nakit, hranilnike, hiške, svečnike…
– Preizkusili se bomo v različnih dejavnostih glede na izkazan interes otrok, ki nam bodo pomagale odkrivati naše notranje potenciale.
– Pridobili bomo izkušnjo mentorstva, kako postati mentor in kaj s tem pridobimo mi in kaj osebe katerim sem mentor.

Starost otrok: od 10 do 14 let
Kdaj: vsak drugi ponedeljek od 15.00 do 17.00
Kje: Lila učilnica Valovi v 2. nadstropju
Cena za šest srečanj: 60 EUR

Vodita in zbirata prijave:
Andreja Korošak
andreja@sola-lila.si

Tanja Bratkovič Pirc
tanja@sola-lila.si

Najstniški klub v OŠ Lila Ljubljana
120 minut vodenega VZŽ učenja na posameznega najstnika je 10€, pri čemer se vplača enkraten znesek za vsa srečanja. Plačilo za tretjega ter nadaljnjega člana iz iste družine je 50% ceneje. Garderoba je v pritličju. Parkiranje je možno na notranjem parkirišču (pozvonite na zvonec pred zapornico).

Prispevek za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22
Inštitut Lila, Češnjica pri Kropi 16, 4244 Podnart

Navedite namen: VZŽ NAJSTNIŠKI KLUB
Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.

Najstniški klub v Knjižnici Rudnik
Srečanja so brezplačna.