VZŽ najstniki

DELAVNICE ZA NAJSTNIKE V KNJIŽNICI PREŽIHOV VORANC LJUBLJANA

Na delavnicah bomo uporabljali veščine pogovora, debate, beleženja svojih predstav in idej ter igranja vlog. Izbrana vsebina bo izvedena po načelih Vzgoje za življenje (Inštitut Lila), kjer postaja mladostnik soustvarjalec procesa učenja in bivanja v svojem okolju. Delavnico vodi Tala Bevk (univ.dipl.fil.) v sodelovanju z Avati Grabeljšek in pod mentorstvom Šole Lila.
Ciljna skupina so mlajši in starejši mladostniki/najstniki.

17. OKTOBER 2018 ob 17.30. uri: KDO SEM JAZ?
Na delavnici bomo ustvarjali »zemljevide« lastne osebnosti, pri čemer bodo lahko najstniki odkrivali svoje karakterne značilnosti, sposobnosti in potenciale ter svoje želje in ideje. Sprehodili se bomo skozi orodja zrelosti (telo, um, čustva, volja) in odkrivali svoja močna ter šibkejša področja. Zanimalo nas bo, kako lahko v vsakodnevnem življenju poskrbimo za to, da smo bolj zadovoljni in srečni.

21. NOVEMBER 2018 ob 17.30. uri: MOJA USTVARJALNOST
Ustvarjalnost vedno išče pot, kako bi se lahko izrazila skozi posameznika. Kaj pomeni zate biti ustvarjalen in kaj sploh ustvarjalnost je? Na delavnici bomo odkrivali »izraznost samega sebe« oziroma to, kdaj se počutimo najbolj žive (katere stvari, aktivnosti in hobiji nas najbolj veselijo). Ob tem se bomo dotaknili tudi tematik, kako premagovati svoj sram in strah ter kako si lahko izgradimo zdravo samozavest.

19. DECEMBER 2018 ob 17.30. uri: ZGODBE O ODNOSIH: JAZ SEM, TI SI, MI SMO
V življenju smo vpeti v različne odnose; družinske, šolske, prijateljske itd. Kaj mi ti odnosi predstavljajo? Kateri odnosi me osrečujejo in kateri odnosi me bremenijo? Zakaj je komunikacija v odnosih tako pomembna? Ali si upam izražati svoje mnenje v odnosih? Se počutim enakovrednega v odnosu do drugih, ali se včasih počutim manjvrednega, včasih pa bolj pomembnega? Na tokratni delavnici bomo skozi igranje vlog prepoznavali svoje delovanje v odnosih in iskali svoje meje in mesto v njih.