VZŽ urice

VZŽ učenje v toku pomeni tematsko obravnavanje vsebinskega sklopa skozi enakovredni odnos odraslih ter otrok. Odrasli torej pripravi učni prostor ter nato mentorsko usmerja otroke skozi njihova lastna izkustvena spoznanja, pri čemer v program vključi tako ideje kot pripomočke otrok na dano temo/vsebino. V Lili tovrstni VZŽ popoldanski pouk izvajamo vsako 1. in 3. sredo v mesecu, 17.30-19.00 na Langusovi 8 v Ljubljani. Namenjen je otrokom starim od od 4–8 let.

Otroci na dejavnosti potrebujejo le dobro voljo in copate.

Starši, pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi.

Vodi in zbira prijave:
Kristijan Crnica
kristijan@sola-lila.si
Ura in pol vodenega VZŽ učenja na posameznega otroka je 10€, za nadaljnjega člana iz iste družine 50% ceneje. Garderoba je v pritličju. Parkiranje je možno na notranjem parkirišču (pozvonite na zvonec pred zapornico).

Prispevek za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22
Inštitut Lila, Češnjica pri Kropi 16, 4244 Podnart

Navedite namen: VZŽ URICE

Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.