VZŽ izobraževanje

Izobraževanje po načelih Vzgoje za življenje poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema pedagoške in osebno-razvojne vsebine. Le te so namenjene tako zaposlenim v vzgoji in izobraževanju kot staršem, saj jih podajamo z obeh vidikov (sočasno v dveh ločenih skupinah). Vsebine se nadgrajujejo preko 4 modulov, pri čemer vsak zajema tri tri-urna izobraževalna srečanja, pisna in video gradiva, domača raziskovanja, povratne refleksije in izpit.


Na izobraževalnih modulih smo vedno dobili refleksijo, kako nas je skozi opravljene naloge čutila naša predavateljica in mentorica Jasna. Njene refleksije so me pogosto opisovale kot sistematično, ustvarjalno, strogo, odločno, dosledno in predvsem fokusirano na cilj. Popolni pridevniki za učiteljico, sem si govorila … Hkrati pa je vedno nekaj manjkalo. Pravzaprav so mi v Lili sporočali, da sem že sedaj odlična učiteljica in da mi prav zares ne manjka nič, vendar je celo česa preveč. Po drobnih korakcih sem odkrivala, da v razredu, in tudi v življenju, ni tako pomembno hitenje proti končnemu cilju, bolj je pomembna pot po kateri prideš do pričakovanega zaključka ali pač ne; v resnici je možnosti vmes nešteto in vsaka lahko ponudi novo pomembno spoznanje za naprej. Prav zato se trudim v svojem razredu vzeti čas za vse tiste stvari, ki so mojim učencem izjemno pomembne – pa naj bo to spor zaradi žoge ali pa čudenje ob sadiki peteršilja – pa čeprav je čas za poštevanko.

– Maja Lah, učiteljica v javni šoli

1. modul: po posnetkih
2. modul: 23.1., 6.2. in 20.2. 2017 (17:00-20:00)
3. modul: 6.3., 20.3. in 3.4. 2017 (17:00-20:00)
4. modul: januar – junij 2017 (individualni termini)

Vodi in zbira prijave:
Jasna Grabeljšek Skočir
jasna@sola-lila.si
040 187 806

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Vrednost 1. modula: 170 EUR
Vrednost 2. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Zbrani in sočutni otroci)
Vrednost 3. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Lahkotno v šolo in vrtec)
Vrednost 4. modula: 400 EUR (vključuje izvod knjige Ob svetu otroške duše)

Kotizacijo za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22

Navedite namen: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Inštitut Lila, Clevelandska ul. 25, 1000 Ljubljana

Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.

Študenti in brezposelni lahko pri prijavi uveljavljajo ugodnost, predložiti pa je potrebno veljavno potrdilo. Cena modulov je tako 85 EUR za 1. modul, 180 EUR za 2. modul, 180 EUR za 3. modul in 220 EUR za 4. modul.
Popust velja tudi za starše otrok vpisanih v šolo ali vrtec Lila.

PRVI MODUL
25%

ZARES NA POT OD-LOČITVE

SKUPINSKO IZOBRAŽEVALNO MENTORSTVO

 • Pomen osebnosti in lastnega družbeno-zasebnega napredovanja (»orodja zrelosti«)
 • Zavedanje sobivanja na način zasebne in strokovne skupnosti (»vzgoja za življenje«)
 • Strokovno in domače udejstvovanje kot tudi vodenje glede na vse višjo kapaciteto energije (»stopnje zavedanja«).

V splošnem vsak udeleženec vsebine 1. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene s skupinskim srečanjem (s sklepi delovanja skupine in njenih posameznikov v naprej).


DRUGI MODUL
50%

ZAVESTNO SKOZI IZZIVE

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVALNO MENTORSTVO

 • Čuječnost in čustva skozi odnos vzroka in posledice (»psihologija vzgoje«)
 • Načrt tematske in celostne izvedbe dejavnosti (»dejavnost v toku«)
 • Samozavedanje, soudejanjanje in proaktiviranje v VZŽ okolju (»čuječe delovanje«)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 2. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


TRETJI MODUL
75%

LASTNI JAZ SKOZI OSNOVNO DELOVANJE

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVALNO MENTORSTVO

 • Pomen osebnega in strokovnega reda ter razvoja ob otrocih in odraslih (»VZŽ zavedanje«)
 • Skupinski red, medsebojno sprejemanje in sodelovanje ter skupinski izzivi (»VZŽ vodenje«)
 • Celostno doživljanje ter strokovno izvajanje družbeno-naravnega udejstvovanja (»VZŽ produktivnost«)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 3. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


ČETRTI MODUL
100%

ODKRIVANJE SVOJEGA DRUŽBENEGA POSLANSTVA

INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVALNO MENTORSTVO

 • Lastni notranji viri moči in njihova lahkotna vpeljava v vsakdanje delovno in domače okolje
 • Osebno-strokovna mapa oz. zbirka dosežkov sebe skozi strokovno delovanje kot drugih ob sebi (skupinsko in/ali individualno spremljanje otrok ali odraslih pod našim okriljem)
 • Produktivni načini samorefleksije lastnega strokovnega in osebnega razvoja s sodelavci, z uporabniki ter z vodstveno ekipo
 • Sprejemanje prijetnih in zahtevnih strokovnih/poslovnih situacij kot priložnosti za lastno in skupinsko osebno rast
 • Samoiniciativno nadgrajevanje sebe ter strokovnega okolja skozi VZŽ načela glede na lastna močna in šibka področja: jih prepoznati, produktivno udejanjati ter jih stalno razvijati
 • Lastna VZŽ vizija dalje/širše od sedanjega delovanja in vložek lastne energije ter idej v njeno uresničevanje
 • Živeti, delovati in komunicirati skozi jogijsko zavest (skozi srčnost)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 4. modula ter lastni razvoj spremlja skozi mapo lastnega strokovno-osebnega razvoja/portfolio (v elektronski ali fizični obliki) ter predstavi svojo VZŽ praktičnost preko povabila izvajalca izobraževanja k VZŽ procesu v katerem deluje ali pripravi posnetek.

Nato se osebno (individualno) spremljanje po samoiniciativi posameznika lahko nadaljuje do certifikacije v VZŽ mentorja otrok in odraslih, za katero je okvirno potrebno letno obdobje intenzivnega spremljanja praktične izvedbe VZŽ vsebin znotraj ene od VZŽ enot ali v posameznikovem delovnem okolju. Tovrstno mentorstvo se ovrednoti naknadno glede na število ur mentorstva in morebitne potne stroške mentorja na lokacijo. Udeleženec in mentor izvedbeni in finančni plan ustvarita skupaj.