VZŽ moduli

Izobraževanje po načelih Vzgoje za življenje (VZŽ) poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema pedagoške in osebno-razvojne vsebine. Le te so namenjene tako zaposlenim v vzgoji in izobraževanju kot staršem, saj jih podajamo z obeh vidikov (sočasno v dveh ločenih skupinah). Vsebine se nadgrajujejo preko 4 modulov, pri čemer vsak zajema tri tri-urna izobraževalna srečanja, pisna in video gradiva, domača raziskovanja, povratne refleksije in izpit.

1. modul: po posnetkih & osebna analiza
2. modul: 5. april, 19. april, 10. maj (17.00-20.00)
3. modul: termini določeni naknadno
4. modul: individualni termini


Prvi trije moduli (skupinski) potekajo v učilnici Lile na Langusovi 8 v Ljubljani. Pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi.
Četrti modul (samostojni) poteka v kabinetu Lile na isti lokaciji.

V mesecih izvedbe modula vam Avati omogoča prost prihod na čajanke in vpoglede po polovični vrednosti.

Vodi in zbira prijave:
Avati Grabeljšek
avati@sola-lila.si
040 788 660

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Vrednost 1. modula: 180 EUR
Vrednost 2. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Zbrani in sočutni otroci)
Vrednost 3. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Ob svetu otroške duše)
Vrednost 4. modula: 400 EUR (vključuje izvod knjige Dharma poslovanja)

Plačilo posameznega modula je možno v treh obrokih, kar javite na gasper@sola-lila.si.
Module lahko opravljate v istem ali v več šolskih letih.

Kotizacijo za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22

Navedite namen: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Inštitut Lila, Češnjica pri Kropi 16, 4244 Podnart

Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.

Starši otrok, ki obiskujejo Lilo, študenti, brezposelni in upokojenci lahko pri prijavi uveljavljajo popust:
– cena modulov za Lila starše, študente in brezposelne je tako 99 EUR za 1. modul, 180 EUR za 2. modul, 180 EUR za 3. modul in 220 EUR za 4. modul;
– cena modulov za upokojence je 160 EUR za 1. modul, 300 EUR za 2. modul, 300 EUR za 3. modul in 360 EUR za 4. modul.
Popust velja tudi za drugega člana istega gospodinjstva.

PRVI MODUL
25%

ZAVESTNO NA POTI (skupinsko izobraževalno mentorstvo)

Področja izobraževalnega usmerjanja ter spremljanja:

1. SREČANJE
– VZŽ filozofija izvorno
– VZŽ vidiki v Sloveniji
– VZŽ vidiki v OŠ Lila

2. SREČANJE
– Knjiga Vzgoja za življenje – refleksije udeležencev
– orodja zrelosti
– stopnje zavedanja

3. SREČANJE:
– knjiga Vzgoja za življenje – vidiki vodij izobraževanja
– priprava na izpit (primer)
– izvedba izpita (način po dogovoru)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 1. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene s skupinskim srečanjem (s sklepi delovanja skupine in njenih posameznikov v naprej).


DRUGI MODUL
50%

ZAVESTNO SKOZI IZZIVE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

1. SREČANJE
– knjiga Zbrani in sočutni otroci (nastanek)
– Čuječnost, Razvoj čustev
– Kritično prijateljevanje, Mentorstvo, Razvoj

2. SREČANJE
– knjiga Zbrani in sočutni otroci – refleksije udeležencev
– Osebna rast učevcev, sodelovanje z drugimi (dodatna predmeta v Lili)
– FLOW LEARNING ™
– VZŽ celostni kurikulum

3. SREČANJE
– knjiga Zbrani in sočutni otroci – vidiki vodij izobraževanja
– Samozavedanje, soudejanjanje, proaktivirnje (osebno in družbeno)
– izpit

V splošnem vsak udeleženec vsebine 2. modula ter lastni razvoj spremlja tako skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


TRETJI MODUL
75%

LASTNI JAZ SKOZI DELOVANJE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

1. SREČANJE:
– knjiga Ob svetu otroške duše (izvor, nastanek)
– lastni in strokovni red
– učno in osebno strokovno napredovanje odraslega

2. SREČANJE:
– knjiga: Ob svetu otroške duše – refleksija udležencev
– VZŽ veščine odraslih
– Samozavedanje, soudejanjanje, proaktivirnje (družbeno)

3. SREČANJE:
– knjiga Ob svetu otroške duše – vidiki vodij izobraževanja
– VZŽ letni razgovori s kolektivom
– dogovorniki Inštituta Lila
– izpit

V splošnem vsak udeleženec vsebine 3. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


ČETRTI MODUL
100%

ODKRIVANJE SVOJEGA DRUŽBENEGA POSLANSTVA (individualno izobraževalno mentorstvo)

  • Lastni notranji viri moči in njihova lahkotna vpeljava v vsakdanje delovno in domače okolje
  • Osebno-strokovna mapa oz. zbirka dosežkov sebe skozi strokovno delovanje kot drugih ob sebi (skupinsko in/ali individualno spremljanje otrok ali odraslih pod našim okriljem)
  • Produktivni načini samorefleksije lastnega strokovnega in osebnega razvoja s sodelavci, z uporabniki ter z vodstveno ekipo
  • Sprejemanje prijetnih in zahtevnih strokovnih/poslovnih situacij kot priložnosti za lastno in skupinsko osebno rast
  • Samoiniciativno nadgrajevanje sebe ter strokovnega okolja skozi VZŽ načela glede na lastna močna in šibka področja: jih prepoznati, produktivno udejanjati ter jih stalno razvijati
  • Lastna VZŽ vizija dalje/širše od sedanjega delovanja in vložek lastne energije ter idej v njeno uresničevanje
  • Živeti, delovati in komunicirati skozi jogijsko zavest (skozi srčnost)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 4. modula ter lastni razvoj spremlja skozi mapo lastnega strokovno-osebnega razvoja/portfolio (v elektronski ali fizični obliki) ter predstavi svojo VZŽ praktičnost preko povabila izvajalca izobraževanja k VZŽ procesu v katerem deluje ali pripravi posnetek.

Nato se osebno (individualno) spremljanje po samoiniciativi posameznika lahko nadaljuje do certifikacije v VZŽ mentorja otrok in odraslih, za katero je okvirno potrebno letno obdobje intenzivnega spremljanja praktične izvedbe VZŽ vsebin znotraj ene od VZŽ enot ali v posameznikovem delovnem okolju. Tovrstno mentorstvo se ovrednoti naknadno glede na število ur mentorstva in morebitne potne stroške mentorja na lokacijo. Udeleženec in mentor izvedbeni in finančni plan ustvarita skupaj.