VZŽ moduli

Izobraževanje po načelih Vzgoje za življenje (vzž) poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema pedagoške in osebno-razvojne vsebine. Le te so namenjene tako zaposlenim v vzgoji in izobraževanju kot staršem, saj jih podajamo z obeh vidikov (sočasno v dveh ločenih skupinah). Vsebine se nadgrajujejo preko 4 modulov, pri čemer vsak zajema tri tri-urna izobraževalna srečanja, pisna in video gradiva, domača raziskovanja, povratne refleksije in izpit.

1. modul: 24. oktober, 7. november in 14. november od 17.00 do 20.00
2. modul: 20. november, 4. december in 18. december od 17.00 do 20.00
3. modul: trenutno ni razpisanih terminov
4. modul: individualni termini


Prvi trije moduli so skupinski. Potekajo v učilnici Lile na Langusovi ulici 8 v Ljubljani. Pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi.
Četrti modul je individualni in poteka v kabinetu Lile na isti lokaciji.

PRVI MODUL
25%

ZAVESTNO NA POTI (skupinsko izobraževalno mentorstvo)

1.SREČANJE

 • knjiga Vzgoja za življenje (izvor, nastanek)
 • VZŽ izvorno, VZŽ vidiki v Sloveniji, OŠ Lila
 • referenčni okvir (osnove)

2.SREČANJE

 • knjiga Lahkotno v šolo ali vrtec (izvor, nastanek)
 • orodja zrelosti
 • stopnje zavedanja

3.SREČANJE

 • knjigi Vzgoja za življenje, Lahkotno v šolo ali vrtec (analiza)
 • priprava na izpit in izvedba izpita (način po dogovoru)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 1. modula spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene s skupinskim srečanjem (s sklepi delovanja skupine in njenih posameznikov v naprej).


DRUGI MODUL
50%

ZAVESTNO SKOZI IZZIVE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

1. SREČANJE

 • knjiga Zbrani in sočutni otroci (nastanek)
 • referenčni okvir (v praksi)
 • čuječnost, razvoj čustev
 • kritično prijateljevanje, mentorstvo, razvoj

2. SREČANJE

 • knjiga Zbrani in sočutni otroci – refleksije udeležencev
 • osebna rast učencev, sodelovanje z drugimi (dodatna predmeta v Lili)
 • FLOW LEARNING ™

3. SREČANJE

 • knjiga Zbrani in sočutni otroci – vidiki vodij izobraževanja
 • samozavedanje, soudejanjanje, proaktivirnje (osebno in družbeno)
 • priprava na izpit in izvedba izpita (način po dogovoru)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 2. modula ter lastni razvoj spremlja tako skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).

TRETJI MODUL
75%

LASTNI JAZ SKOZI DELOVANJE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

1. SREČANJE

 • knjiga Ob svetu otroške duše (izvor, nastanek)
 • lastni in strokovni red
 • učno in osebno strokovno napredovanje odraslega

2. SREČANJE

 • knjiga: Ob svetu otroške duše – refleksija udeležencev
 • vzž veščine odraslih
 • vzž celostni kurikulum
 • samozavedanje, soudejanjanje, proaktivirnje (družbeno)

3. SREČANJE

 • knjiga Ob svetu otroške duše – vidiki vodij izobraževanja
 • vzž letni razgovori s kolektivom
 • dogovorniki Inštituta Lila
 • priprava na izpit in izvedba izpita (način po dogovoru)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 3. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


ČETRTI MODUL
100%

ODKRIVANJE SVOJEGA DRUŽBENEGA POSLANSTVA (individualno izobraževalno mentorstvo)

1. SREČANJE: VIR IN IZRAZ LASTNE MOČI

 • Knjigi Kapitan Bine in Dharma poslovanja (izvor, nastanek)
 • Lastni notranji viri moči in njihova lahkotna vpeljava v vsakdanje delovno in domače okolje
 • Produktivni načini samorefleksije lastnega strokovnega in osebnega razvoja s sodelavci, z uporabniki ter z vodstveno ekipo

2. SREČANJE: SPREJEM TER PRESEŽEK SEBE

 • Sprejemanje prijetnih in zahtevnih strokovnih/poslovnih situacij kot priložnosti za lastno in skupinsko osebno rast
 • Samoiniciativno nadgrajevanje sebe ter strokovnega okolja skozi vzž načela glede na lastna močna in šibka področja: jih prepoznati, produktivno udejanjati ter jih stalno razvijati

3. SREČANJE: DELOVANJE V DHARMI

 • Živeti, delovati in komunicirati skozi jogijsko zavest (skozi srčnost)
 • Lastna vzž vizija dalje/širše od sedanjega delovanja in vložek lastne energije ter idej v njeno uresničevanje

4. SREČANJE: SESTAV NAČRTA RAZVOJA LASTNE (DOMAČE IN POSLOVNE) DHARME

 • Osebno-strokovna mapa oz. zbirka dosežkov sebe skozi strokovno delovanje kot drugih ob sebi (skupinsko in/ali individualno spremljanje otrok ali odraslih pod našim okriljem)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 4. modula ter lastni razvoj spremlja skozi mapo lastnega strokovno-osebnega razvoja/portfolio (v elektronski ali fizični obliki) ter predstavi svojo VZŽ praktičnost preko povabila izvajalca izobraževanja k vzž procesu v katerem deluje ali pripravi posnetek.

Nato se osebno (individualno) spremljanje po samoiniciativi posameznika lahko nadaljuje do certifikacije v VZŽ mentorja otrok in odraslih, za katero je okvirno potrebno letno obdobje intenzivnega spremljanja praktične izvedbe VZŽ vsebin znotraj ene od VZŽ enot ali v posameznikovem delovnem okolju. Tovrstno mentorstvo se ovrednoti naknadno glede na število ur mentorstva in morebitne potne stroške mentorja na lokacijo. Udeleženec in mentor izvedbeni in finančni plan ustvarita skupaj.