VZŽ moduli

Image

1. modul: 20. april, 4. maj in 18. maj 2020 od 17-20 h + individualna analiza
2. modul: 4. februar, 25. februar in 17. marec od 17-20 h + individualna analiza
3. modul: 7. junij 10h-14h in 12. junij 17-21h + individualna analiza 
4. modul: 3 individualni termini (120 min) + skupinsko srečanje: podelitev diplom

Trenutno potekajo srečanja na daljavo, ON-LINE.

Izobraževanje po načelih Vzgoje za življenje (VZŽ) poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema pedagoške in osebno-razvojne vsebine. Te so namenjene zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, staršem ter ostalim posameznikom, ki delujejo v različnih timih in bi si želeli VZŽ načela prenesti v svoja okolja. Vsebine se nadgrajujejo preko 4 modulov, pri čemer vsak zajema tri tri-urna izobraževalna srečanja in individualno analizo, pisna in video gradiva, interaktivne delavnice, domače raziskovanje, povratne refleksije in raziskovalne naloge.

Moduli se izvajajo v OŠ Lila Ljubljana na Langusovi ulici 8 v Ljubljani. Parkiranje je zagotovljeno na notranjem dvorišču.
* Pridržujemo si pravico do spremembe terminov srečanj, na kar ste predhodno obveščeni.

 -> PRIJAVA


MENTORICE

Renata Babič

Tina Rutar Leban

Tala Bevk

Eki Schweiger

Renata Babič: predavateljica in koordinatorka v okviru izobraževanj za odrasle in nekdanja učiteljica na OŠ Lila Ljubljana, po izobrazbi magistrica matematike, njeno dušo pa navdihuje kreativno razmišljanje.  V petletnem obdobju poučevanja je dobila mnogo izkušenj na področju sodelovanja z otroki in odraslimi, priprave prostora za učinkovito učenje, iskanje in realizacija kreativnih rešitev ter osebne rasti.

Tina Rutar Leban: predavateljica v okviru izobraževanj za odrasle ter ena od ustanoviteljic Lile, po izobrazbi doktorica psihologije, po duši pa prijateljica otrok in staršev. Lila jo je poklicala, da v njej lahko živi svoje poslanstvo skozi svetovanje učiteljem in staršem pri njihovem stiku z otroki.

Tala Bevk: predavateljica v okviru izobraževanj za odrasle, po izobrazbi filozofinja, z bogatimi izkušnjami z delom z otroki. V Lilo jo je poklicalo ustvarjalno okolje ter veselje do dela z otroki in poučevanja.

Eki Schweiger: predavateljica v okviru izobraževanj za odrasle, po izobrazbi oblikovalka, sicer pa mama dveh otrok v Lili. Poleg redne službe izven Lile, v Inštitutu Lila skrbi za interni in eksterni PR.


PRVI MODUL
25%

ZAVESTNO NA POTI I.

Knjiga Vzgoja za življenje + knjiga ali članek po izbiri

1. SREČANJE

 • Filozofija VZŽ, njen izvor ter zgodovina + nastanek slovenske vzž šole (1)
 • Duhovni razvoj (opredelitev, pomen in praksa)
 • Energijski Lijak zavedanja ter Referenčni okvir (uvod)

2. SREČANJE

 • Energijski Lijak zavedanja (razširjeno)
 • Posnetki iz šolske prakse

3. SREČANJE

 • Orodja zrelosti
 • Stopnje zrelosti

+ zaključna individualna analiza

Vsebine 1. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja, ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


DRUGI MODUL
50%

ZAVESTNO NA POTI II.

Knjiga Zbrani in sočutni otroci + knjiga ali članek, ki vsebuje VZŽ načela

1. SREČANJE

 • Čuječnost in razvoj čustev
 • Osebni razvoj in Sodelovanje in razumevanje ljudi (dodatna predmeta v Lili)

2. SREČANJE

 • FLOW LEARNING ™
 • načrtovanje učne enote oz. priprava aktivnosti

3. SREČANJE

 • Ocenjevanje: barvna lestvica (učenci)
 • Celostni VZŽ kurikulum

+ zaključna individualna analiza (90 min)

Vsebine 2. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja (povdarek na čustvih), ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


TRETJI MODUL
75%

KORAKI K ZAVESTNEMU RAZVOJU IN USPEHU

Kartice življenjskih veščin + knjiga ali članek po izbiri

1. SREČANJE

 • Kartice življenjskih veščin
 • Ocenjevanje/ napredovanje: barvna lestvica (odrasli)
 • Kritično prijateljevanje in evalvacija (letnimi razgovori s kolektivom)

2. SREČANJE

 • VZŽ veščine odraslih
 • Moč volje: 5 tipov volje

3. SREČANJE

 • Moj doprinos družbi: Kaj je moje družbeno poslanstvo?
 • refleksija + odprta diskusija

4.SREČANJE: zaključna individualna analiza (90 min)

Vsebine 3. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja (krepitev veščin odraslih), ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


ČETRTI MODUL
100%

KORAKI V PRAKSO, VZŽ V DRUŽBI

V 4. modulu se lotimo raziskovanja lastnega poslanstva in nadgradnje vsebine preteklih treh modulov v lasten VZŽ projekt, oz. VZŽ prakso. Udeleženec si ob začetku modula sam izbere mentorja, ki ga spremlja skozi proces razvoja lastnega “VZŽ projekta”. Vsebine, svetovanje in usmerjanje so popolnoma prilagojene posamezniku in njegovemu načinu dela.

1. SREČANJE

 • INDIVIDUALNO SREČANJE: Shema, načrt dela in postavitev ciljev modula.

2. SREČANJE

 • INDIVIDUALNO SREČANJE: Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev, odpravljanje ovir in svetovanje.

3. SREČANJE

 • INDIVIDUALNO SREČANJE: Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev, odpravljanje ovir in svetovanje.

4. SREČANJE

 • PODELITEV DIPLOM (skupinsko srečanje)