INŠTITUT LILA

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE

Otroke učimo umetnosti življenja in sodelovanja, vzporedno pa jim predajamo tudi znanja iz tradicionalnih predmetov.

– J. Donald Walters, avtor knjige Vzgoja za življenje


NAŠE POSLANSTVO

Naše poslanstvo je soustvarjanje okolja za celostni razvoj otrok in odraslih ter omogočiti posamezniku, da odkriva sebe in svet, razvija svoje notranje potenciale in veščine za življenje.

VIZIJA

Biti otrok je nekaj najlepšega, saj si preprost, iskren, raziskovalen in vedno znova (ne glede na izkušnje) vztrajen ter optimističen. Vse je spodbudno, saj se z vsakim dogodkom naučiš novih zanimivih spretnosti in spoznanj. Najmlajši takšna stanja povsem spontano izražajo tudi navzven, v čemer meni predstavljajo večen zgled popolnosti oz. celovitosti.

Zgodbo Lila, torej “igro življenja”, zato doživljamo kot poslanstvo, v katerem smo predvsem hvaležni učenci. Naše učeje je seveda tako kot učenkino ali učenčevo, tako intelektualno kot osebnorazvojno, kar je hkrati vodilo posameznikovega zavedanja.

Vizija je torej jasna. Bodimo kot otroci, v vsakem trenutku usmerjeni v iskanje rešitev in sodelujmo ter se dopolnjujmo odprtih src ter umirjenih dialogov. Bodimo šola luči oz. svetlobe.

DODATNA PREDMETA

Poleg klasičnih predmetov imamo še predmeta Osebni razvoj ter Razumevanje drugih in sodelovanje.

PREBERI VEČ
+0
+0

ORODJA ZRELOSTI

Za doseg zrelosti je pomembno, da otrok razvije telo, čustva, voljo in um.

PREBERI VEČ

UČENJE V TOKU

Poteka v štirih fazah: vzpostavitev navdušujoče klime v razredu, usmeritev energije v pozornost, neposredno izkustvo, delitev izkušenj

PREBERI VEČ

OCENJEVANJE

Glavno vodilo je, da učenec v dani situaciji naredi največ, kar zmore, kar učitelj vrednoti glede na otrokovo motiviranost in vloženo energijo.

PREBERI VEČ