Izobraževanje

LILA IZOBRAŽEVANJE ZA ODRASLE

Lila način poučevanja in vzgoje temelji na posebnih pedagoških načelih, imenovanih Vzgoja za življenje (Education For Life), po katerih v svetu deluje manjše število šol. Metode Vzgoje za življenje (VZŽ) v slovenskem šolskem prostoru ponujajo poleg Montessori in Waldorfske pedagogike še eno alternativo poučevanja in vzgoje.

Image

Lila izobraževanje za odrasle vključuje vsebine, ki naslavljajo tako posamezikov osebni kot tudi strokovni (pedagoško andragoški) razvoj. Primerno je tako za učitelje kot tudi starše oziroma osebe, ki si želijo poglobljenega razumevanja otrokovega/človekovega razvoja . Vsebine se nadgrajujejo skozi 4 izobraževalne module, pri čemer vsak zajema tri triurna izobraževalna srečanja in individualno izpitno srečanje.ZAVESTNO NA POTI 1:
Splošni principi za delo z otroki

3 skupinska srečanja + individualna analiza
termin: sreda 20.10.2021 ob 17h (1. srečanje), ponedeljek 8.11.2021 ob 17h (2. srečanje), sreda 1.12.2021 ob 17h (3. srečanje)
lokacija: OŠ Lila Ljubljana, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana (prostori ERUDIO)


ZAVESTNO NA POTI 2:
Konkretne metode za delo v učnem okolju z otroki

3 skupinska srečanja + individualna analiza
termin: modul je zaključen, novi datumi bodo določeni naknadno


KORAKI K ZAVESTNEMU RAZVOJU IN USPEHU:
Razvijanje nas samih, da postanemo otroku v vzor

3 skupinska srečanja + individualna analiza
termin: modul je zaključen, novi datumi bodo določeni naknadno


KORAKI V PRAKSO, VZŽ V DRUŽBI:
Podpora pri udejanjanju vaših idej/poslanstva

3 individualni termini (120 min) + skupinsko srečanje: podelitev diplom
termin: potek individualnih srečanj je stvar dogovora z izbrano mentorico


∗ V primeru premajhnega števila prijav dopuščamo možnost spremembe izvedbe programa in datumov. O morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni. Obliko izvedbe srečanj bomo prilagodili glede na trenutno epidemiološko sliko - trenutno so srečanja predvidena V ŽIVO na naslovu OŠ Lila Ljubljana, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana (prostori ERUDIO).MENTORICI


Renata Babič

Renata je predavateljica in koordinatorica v okviru izobraževanj za odrasle in nekdanja učiteljica na OŠ Lila Ljubljana. Po izobrazbi je magistrica matematike, njeno poslanstvo je vnesti več kreativnosti v pouk matematike. V petletnem obdobju poučevanja je dobila mnogo izkušenj na področju sodelovanja z otroki in odraslimi, iskanja in vnašanja inovativnih idej v pouk, strukturiranja pouka za učinkovito učenje in osebne rasti.
Tina Rutar Leban

Tina je predavateljica v okviru izobraževanj za odrasle ter ena od ustanoviteljic Lile. Po izobrazbi doktorica psihologije, po duši pa prijateljica otrok in staršev. Lila jo je poklicala, da v njej lahko živi svoje poslanstvo skozi svetovanje učiteljem in staršem pri njihovem stiku z otroki.


"VZŽ module bi priporočila vsem, ki delajo z ljudmi, še zlasti tistim, ki izobražujejo. Torej ne le vzgojiteljem, staršem in učiteljem otrok, pač pa tudi vsem, ki bodisi izobražujejo odrasle bodisi so vodje v manjših ali večjih skupinah. V VZŽ principih se skriva marsikaj zelo koristnega, kar se lahko s pridom uporabi pri kateremkoli izobraževanju in tudi pri vodenju. Nenazadnje pa tudi marsikaj, kar nam lahko obogati ter predrugači naše vsakdanje odnose v osebnem življenju. VZŽ vidim že nekoliko kot način delovanja, način življenja, ki je zelo usmerjen v oblikovanje sveta, v katerem vlada medsebojno spoštovanje vseh do vsakogar in v katerem ima posameznik možnost razviti ter izraziti svoje individualne potenciale, talente ... skratka: VZŽ zelo priporočam. Saj pravzaprav že samo ime programa nakazuje, da je zelo široko uporaben. In naj še dodam, da v nobenem smislu dogmatičen. Mehko in nevsiljivo ponuja neka orodja, ideje, principe delovanja, posameznik sam pa izbere, katere bo uporabil in kako jih bo vnesel v svoje delovanje. Mene so se moduli močno dotaknili - lahko rečem, da so se dotaknili mojega srca, tako da se ni učil le razum, pač pa se je napajalo in razvajalo tudi srce. Hvala :)"
Vesna L.

"Morda je sedaj pravi čas, da razmislimo, kaj je v življenju pomembno, kaj želimo prenesti na svoje potomce, kakšen svet si lahko privoščimo... Morda je sedaj pravi čas za nov začetek, z jasnimi cilji, prilagojenimi posamezniku in skupini. To izobraževanje je bogata pot na katero je vredno stopiti in ji slediti."
Tadeja B.


Image

PRVI MODUL

25%

ZAVESTNO NA POTI 1:
Splošni principi za delo z otroki

Darilo: knjiga Vzgoja za življenje (zaenkrat v angleščini v elektronski obliki)

• predstavili bomo zgodovino in izvor filozofije Vzgoje za življenje ter nastanek OŠ Lila v Sloveniji;
• opredelili bomo, kako definiramo duhovni razvoj otroka/človeka brez vpletanja verskih načel in dogm ter drugih verskih prepričanj;
• predstavili bomo definicijo zrelosti po filozofiji Vzgoje za življenje in pokazali pot, kako jo dosežemo;
• pokazali bomo orodje za interpretiranje različnih vedenj otroka/posameznika in kako nanje odreagirati, da z njim vzpostavimo učinkovit odnos;
• pokazali bomo posnetke iz šolske prakse, kjer bodo razvidni različni primeri zgornje točke;
• predstavili bomo orodje za razvoj otrokove samopodobe in kakšno vlogo pri tem igra odrasla oseba;
• predstavili bomo 4 področja, ki jih zavestno razvijamo pri otroku/posamezniku in zakaj ravno ta štiri področja vodijo k zrelosti posameznika in ga pripravijo na življenje.

Vsebine 1. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja (povdarek na zavedanju sebe), ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


DRUGI MODUL

50%

ZAVESTNO NA POTI 2:
Konkretne metode za delo v učnem okolju z otroki

  • pogovarjali se bomo o čustvih, kako nastanejo, zakaj nastanejo, kako jih uravnavamo pri sebi in kako pri tem lahko pomagamo otroku ali odraslemu, s katerim smo v stiku;
  • predstavili bomo dodatna predmeta OŠ Lila, in sicer osebni razvoj ter razumevanje ljudi in sodelovanje;
  • predstavili bomo način strukturiranja učne ure, ki zagotavlja, da so učenci pri učni uri prisotni in aktivni, zaradi česa si snov bolje zapomnejo;
  • predstavili bomo drugačen način ocenjenjevanja učencev;
  • pogledali si bomo šolski kurikulum in medpredmetno povezovanje po načelih Vzgoje za življenje.

Vsebine 2. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja (povdarek na čustvih), ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


TRETJI MODUL

75%

KORAKI K ZAVESTNEMU RAZVOJU IN USPEHU:
Razvijanje nas samih, da postanemo otroku v vzor

Darilo: Kartice življenjskih veščin 

  • spoznali boste metodo razvijanja življenjskih veščin, ki se jih običajno ne učimo v šoli, a so zelo pomembne v vsakdanjem življenju kot npr. sklepanje prijateljstev, razvijanje notranjega miru, razvijanje ostrine uma;
  • urili se bomo v tehniki za boljše podajanje povratnih informacij med sodelavci, saj je pri delu v ekipah pomembno, da znamo podati kritiko, predlog za izboljšavo, vprašnja in ideje na način, da se sodelavec ne zapre v komunikaciji;
  • predstavili bomo način, kako lahko vodja učiteljske ekipe spremlja svojo ekipo;
  • predstavili bomo VZŽ pogled na človekovo voljo, jo razdelili na nekaj različnih tipov in preko njih boste dobili nov vpogled vase in v svojo voljo do posameznih aktivnosti, ki jih delate;
  • ob podpori mentoric boste vsa orodja in principe uporabili, da z njimi raziščete svoje poslanstvo in pripravite plan, ki vas bo pripeljal do njegovega udejanjanja v praksi.

Vsebine 3. modula zajemajo VZŽ gradiva, spremljanje lastnega delovanja (krepitev veščin odraslih), ter lastne in mentorske refleksije. Modul se zaključi z razvojno nalogo in individualnim srečanjem z mentorjem.


ČETRTI MODUL

100%

KORAKI V PRAKSO, VZŽ V DRUŽBI:
Podpora pri udejanjanju vaših idej/poslanstva

Darilo: knjiga Nebo in zemlja sta se me dotaknila

Zadnji modul izobraževanja poteka individualno, v obliki svetovanja vsakemu udeležencu posebej. Udeleženec s pomočjo metod in tehnik, ki jih je spoznal v prejšnjih modulih, ter s podporo mentorja analizira različna področja svojega življenja. Spoznanja nato uporabi in integrira v načrt svojega poslanstva, ki ga je oblikoval v okviru 3. modula.


Koordinatorka izobraževanj:
Renata Babič, renata@sola-lila.si, 041 254 120

PRIJAVNI OBRAZEC

cena 1., 2. in 3. modula: 400 eur
cena 4. modula: 550 eur

Do popusta so upravičeni starši otrok v Lili, upokojenci, študenti in brezposelne osebe. Cena s popusti znašajo 250 eur (za prve tri module) in 350 eur za 4. modul.

Cena za vse, ki bi se želeli ponovno udeležiti modulov je 130 eur za 1., 2. ali 3. modul in 180 eur za 4. modul.

Možnost plačila v do treh obrokih. Za dogovor kontaktirajte: gasper@sola-lila.si

Kotizacijo za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22

Navedite namen: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Inštitut Lila, Češnjica pri Kropi 16, 4244 Podnart

Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.