Osnovna šola Lila Ljubljana


INŠTITUT LILA
OE OŠ LILA LJUBLJANA
Langusova ulica 8
1000 Ljubljana

TRR: SI56 6000 0000 0373 618
matična številka: 6037542001

V šolskem letu 2019/20 so v razvid osnovnih šol vpisani razredi 1-5.

Postopek vpisa za šolsko leto 2019/20 je zaključen.

VODSTVO

Nataša Lučovnik
vodja OE
bhakti@sola-lila.si
031 602 772


Tina Rutar Leban
svetovalna služba
tina@sola-lila.si

KOLEKTIV

Meta Kurent Golob
Kristalni delfini
meta@sola-lila.si

Ana Kolarič
Pume
ana@sola-lila.si

Ella Pirnovar
Patronos
ella@sola-lila.si

Vasko Krapež
Devetperesna deteljica
vasko@sola-lila.si

Kristijan Crnica
Kristalni delfini
kristijan@sola-lila.si

Luka Pintarič
Pume
luka@sola-lila.si

Maruša Prešern
Patronos
marusa@sola-lila.si

Tala Bevk
Devetperesna deteljica, PB
tala@sola-lila.si

Tanja Bratkovič Pirc
finančno opismenjevanje
tanja@sola-lila.si

Maruša Urankar
španščina
marusa.urankar@sola-lila.si

Anja Prebil
španščina
anja@sola-lila.si

Martin Krivka

martin@sola-lila.si