Osnovna šola Lila Obala

INŠTITUT LILA
OE OŠ LILA OBALA
Trg Sv. Mavra 3
6310 Izola

TRR: SI56 6000 0000 0855 708
matična številka: 6037542005

Šola ni vpisana v razvid osnovnih šol.


VODSTVO

Mojca Šimer
vodja enote
mojca@sola-lila.si
031 202 208


GRADIVO

KOLEKTIV

Mojca Šimer
vodja enote

Rebeka Vidic
učiteljica