Vpis


OŠ Lila Ljubljana:
Vpis v 1. razred za šolsko leto 2023/24 je zaključen.
Še vedno pa je mogoč vpis enega učenca v 2. ali 3. razred (tekoče šolsko leto 2022/23). Vpis v ostale razrede zaradi zapolnitve mest ni mogoč.

OŠ Lila Maribor:
V tekočem šolskem letu 2022/23 je še vedno mogoč vpis učencev od 1. do 5. razreda. Za šolsko leto 2023/24 zbiramo prijave za vpis učencev od 1. do 6. razreda. Enota še nima vpisa v razvid.


POSTOPEK VPISA v 1. razred


S postopkom vpisa začnemo jeseni eno leto pred vstopom v 1. razred. V tem času organiziramo več srečanj, na katera so vabljeni tako starši kot otroci . Srečanja so namenjena spoznavanju načel Vzgoje za življenje (VZŽ) in delovanja šole, ob tem pa staršem priporočamo, da se preko dostopne literature oziroma preko VZŽ izobraževanja že predhodno seznanijo z načeli VZŽ. Vpisni postopek se začne s prijavo na 1. srečanje.

Zaradi trenutnih razmer je možno, da bodo srečanja potekala na daljavo, preko video konference. O načinu izvedbe srečanja boste obveščeni najkasneje en teden pred srečanjem.

 Postopek:

  • 1. srečanje (oktobra): predstavitev OŠ Lila
  • 2. srečanje (novembra): načela Vzgoje za življenje
  • individualni razgovori z družinami (november, december, januar)
  • 3. srečanje (januar): načela Vzgoje za življenje
  • obvestilo o vpisu v prvi razred in podpis pogodbe (februar)
  • 4. srečanje (marec): srečanje bodočih prvošolcev
  • obisk učiteljev na domu, obisk učencev v skupini (april, maj)
  • 5. srečanje (junij): zadnje srečanje pred vstopom v šolo

Literatura: Zbrani in sočutni otroci, Calm and Compassionate Children, Vzgoja za življenje, Education for Life, Art of Joyful Education, For Goodness’s sake, Sharing Nature with Children, Nebo in zemlja sta se me dotaknila, The Sky and Earth touched me, Program OŠ Lila, VZŽ izobraževanje.

V primeru, da je za vpis zainteresiranih večje število družin kot imamo prostih mest, se vsi, ki smo v postopku vpisa prišli v stik z družinami, skupaj odločimo, katere učence vpišemo.

Kriteriji za sprejem otroka:
– V koledarskem letu, v katerem se otrok vpisuje v 1. razred, dopolni 6 let.
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta.
– Pričakovanja staršev do šole so skladna z zmogljivostmi šole in pričakovanja šole do staršev so skladna z zmogljivosti družine.
– Otrok se na srečanjih dobro počuti in sodeluje z ostalimi otroki in odraslimi.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodstvo šole.


POSTOPEK VPISA v višje razrede


1. Po e-pošti starši kontaktirajo vodjo šole ter preverijo, ali obstaja možnost priključitve otroka (prosto mesto v ustrezni starostni skupini).

2. Sledi individualni intervju s starši, na katerem si izmenjamo poglede in vrednote doma in v šoli. Cilj intervjuja je, da ugotovimo, ali se lahko načina življenja doma in v šoli podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.

3. Nato otrok obišče skupino, ki naj bi se ji pridružil, in sicer za daljši čas (vsaj 5 dni, pripočamo v strnjeni obliki; po potrebi lahko predlagamo več obiskov).

4. Sledi individualni pogovor z otrokom in individualni pogovor s starši.

5. V primeru sprejema se skupaj s starši odločimo, ali se bo otrok pridružil skupini med letom ali na začetku naslednjega šolskega leta in podpišemo pogodbo. Dogovorimo se tudi za obisk učitelja na domu.

Kriteriji za sprejem otroka:
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.
– Otrok se dobro počuti v skupini in skupina ob otroku zmore delovati produktivno.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodstvo šole na podlagi individualnih intervjujev s starši otrok, ki se želijo vpisati in imajo glede na predstavljene kriterije enake možnosti.