Vpis

POSTOPEK VPISA v 1. razred

1. S postopkom vpisa začnemo jeseni eno leto pred vstopom v 1. razred. V tem času organiziramo 3 srečanja za družine, ki so zainteresirane za vpis otrok v 1. razred. Srečanja so namenjena spoznavanju načel VZŽ in delovanja šole, ob tem pa staršem priporočamo, da se preko dostopne literature oziroma preko VZŽ izobraževanja že predhodno seznanijo z načeli VZŽ.

Tremini srečanj za vpis 2020/21 bodo razpisani v septembru 2019.

Literatura: Zbrani in sočutni otroci, Calm and Compassionate Children, Vzgoja za življenje, Education for Life, Art of Joyful Education, For Goodness’s sake, Sharing Nature with Children, The Sky and Earth touched me, Program OŠ Lila, VZŽ izobraževanje. 

2.V januarju potekajo individualni intervjuji s starši, na katerih si izmenjamo poglede in vrednote doma in v šoli. Cilj intervjuja je, da ugotovimo, ali se lahko načina življenja doma in v šoli podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.

3. V februarju oziroma marcu se oblikuje skupina in se s starši podpiše pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in šole.

4. V marcu, aprilu in maju se nadaljujejo srečanja z bodočimi prvošolci, učitelji in starši. V tem času potekajo tudi obiski učitelja na domu.

Kriteriji za sprejem otroka:
– V koledarskem letu, v katerem se otrok vpisuje v 1. razred, dopolni 6 let.
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.
– Otrok se dobro počuti in sodeluje z ostalimi otroki in odraslimi na srečanjih.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodja šole na podlagi individualnih intervjujev s starši otrok, ki se želijo vpisati in imajo glede na predstavljene kriterije enake možnosti.


POSTOPEK VPISA v višje razrede

1. Po e-pošti starši kontaktirajo vodjo šole ter preverijo, ali obstaja možnost priključitve otroka (prosto mesto v ustrezni starostni skupini).

2. Sledi individualni intervju s starši, na katerem si izmenjamo poglede in vrednote doma in v šoli. Cilj intervjuja je, da ugotovimo, ali se lahko načina življenja doma in v šoli podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.

3. Nato otrok obišče skupino, ki naj bi se ji pridružil, in sicer za daljši čas (vsaj 5 dni, pripočamo v strnjeni obliki; po potrebi lahko predlagamo več obiskov).

4. Sledi individualni pogovor z otrokom in individualni pogovor s starši.

5. V primeru sprejema se skupaj s starši odločimo, ali se bo otrok pridružil skupini med letom ali na začetku naslednjega šolskega leta in podpišemo pogodbo. Dogovorimo se tudi za obisk učitelja na domu.

Kriteriji za sprejem otroka:
– Način življenja družine doma in način dela v šoli se podpirata in dopolnjujeta v dobro razvoja otroka.
– Otrok se dobro počuti v skupini in skupina ob otroku zmore delovati produktivno.
– Če za omejitev vpisa ne zadoščajo zapisani kriteriji, se o vpisu otrok izreče vodja šole na podlagi individualnih intervjujev s starši otrok, ki se želijo vpisati in imajo glede na predstavljene kriterije enake možnosti.