VZŽ urice

VZŽ učenje v toku pomeni tematsko obravnavanje vsebinskega sklopa skozi enakovredni odnos odraslih ter otrok. Odrasli torej pripravi učni prostor ter nato mentorsko usmerja otroke skozi njihova lastna izkustvena spoznanja, pri čemer v program vključi tako ideje kot pripomočke otrok na dano temo/vsebino. V Lili tovrstni VZŽ popoldanski pouk izvajamo vsak 1. ponedeljek v mesecu, 17.00-19.00 na Langusovi 8 v Ljubljani. Namenjen je otrokom starim od od 4–8 let.

Otroci na dejavnosti potrebujejo le dobro voljo in copate.

Starši, pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi.